وبسایت غرب آنلاین

تکنولوژی: وبسایت وردپرس

توضیح مختصر:

وب سایت وردپرسی غرب آنلاین یک نمونه کامل از یک سیستم مدیریت آموزشی و یادگیری می باشد که به سامانه مودل متصل شده است.