وبسایت روان کارگاه

تکنولوژی: وبسایت وردپرس

توضیح مختصر:

یک وب سایت آموزشگاهی روانشناسی با قابلیت اتصال به مودل و سامانه مدیریت یادگیری از دیگر قابلیت های این سایت پرداخت اقساطی و پیگیری پرداخت ها می باشد